);
Göğüs küçültme ( meme küçültme ) ameliyatları plastik cerrahinin fonksiyonel açıdan bakıldığı zaman en önemli ameliyatlarından bir tanesidir. Gögüs kadınlarda dişiliği belirleyen en önemli organlardan bir tanesidir. Meme küçültme ameliyatı ile ilgili tüm sorularınızı Doç. Dr. Erdem GÜVEN cevapladı.

Göğüs Estetiği

Bu işlemler kadınların en çok dikkat ettiği ve cinsel sembolleri  olan göğüsleri için oldukça önem verdikleri  bir konudur. Bu yüzden meme estetiği kişilerin isteklerine veya herhangi bir hastalığın engellenmesi için yapılan çalışmalardır.  Birçok kadın büyük  göğüslerden dolayı ağrı, sızı, bel fıtığı ve halsizlik durumlarından başka hastalıklara yakalanmış olsa da, birçok kadın küçük veya sarkık göğüslerden dolayı yakınmaktadır. Bu yüzden 3 çeşit göğüs estetiği operasyonu vardır. Bu operasyonlar genel olarak isteğe bağlıdır.

1-) Göğüs Büyütme

                Göğüslerin istenenden küçük olması genç bayanlarda genellikle göğüslerde sebebi bilinmeyen bir gelişme yetersizliğine bağlı olmakta, bazen de göğüslerin hamilelik sonrası fazlaca küçülmesinden sonra görülmektedir. Her iki durumda da silikon göğüs protezi uygulaması ile durumun düzeltilmesine çalışılır. Genellikle bu durumda protez göğüs altına yapılacak 5-5.5 cm uzunluğunda bir iz bırakarak konulur. Sadece protez konulmasıyla yeterince gergin ve dik duran bir göğüs elde edilemeyeceği durumlarda protez konulmasına ilaveten fazla derinin de çıkarılması gerekir. Fazla deri göğüs estetiği olası  etrafından yapılmakta ve protez de bu durumda buradan konulabilmektedir.  Meme protezinin içeriği, şekli, büyüklüğü, konulacağı boşluk vb konularında hekim hastasına gerekli ön bilgileri verdikten sonra gerekçeli kararını açıklamalı ve bu karara hastasını ortak etmelidir.  Göğüs büyütme ameliyatı genel anestezi ile yapılmakta ve yaklaşık 1-1.5 saat sürmektedi. Ayrıca göğüs estetiği sonrası hastanede bir gün dinlenmeniz gerekir. Ayrıca 2,5 haftalık süre sonunda ağır olmayan işler ve aktiviteler yapılabilir hale gelinir.

2-) Göğüs Küçültme

                                Göğüslerin istenenden büyük olması genellikle beraberinde sarkık olmalarını da getirmektedir. Büyük memelerin küçültülmesinde fazla meme dokusunun ve meme bölgesindeki yağ dokusunun alınarak memelerin hacminin azaltılması gerekir. Aynı zamanda fazla derinin de uygun yerlerden çıkarılarak kalacak izlerin mümkün olduğunca az miktarda ve göze en az görünecek yerlerde bırakılmasına çalışılır.

meme küçültme amacıyla daha 18 yaşına gelmemiş bayanlar yanında 50 yaşını aşmış bayanlar da başvurduklarından ve başvuranların meme hacimleri ve deri kaliteleri gerek yaşa gerek de kişiye göre çok değiştiğinden çok çeşitli ameliyat teknikleri olması kaçınılmazdır. Hastaların yaşı ne kadar genç ise o kadar daha fazla fonksiyon koruyucu yöntem seçilmesi esastır. Ayrıca mümkün olduğunca az iz bırakılmasına genç bayanlarda daha fazla itina edilmektedir.

Sadece yağ alınarak memelerin küçültüldüğü ve derinin elastikiyetinin iyi olması sayesinde hafifleyen memenin sarkmadan durması genç bayanlarda nadir de olsa mümkün olmaktadır. Bu durumda sadece yağ alımında kullanılan kanüllerin minik giriş delikleri dışında iz kalmaz. Bu işlemin memede sarkmaya neden olabileceği biraz daha ileri durumlarda sadece meme areolası  etrafında bir izle fazla deri çıkarılmaya çalışılır. Bunun da yeterli olmadığı durumlarda meme areolası  etrafındaki ize ilaveten dikine inen bir iz eklemek gerekli olabilmektedir. Bu durum genç hastalar için genellikle maksimum izli ameliyat biçimidir. Bunun da ötesinde bir de meme altında uzanan yatay bir iz eklemek daha ziyade ileri yaş hastalarda ve aşırı iri memelerde deri elastikiyetinin kaybolduğu durumlarda başvurulacak bir durumdur.  Bu sebeple göğüs estetiği oldukça önemlidir. Özetle meme ucuna gelen damar, sinir ve süt kanallarının korunarak memenin küçültülmesi sonrası istenen şekil ve dikliğinin sağlanması ve bunun mümkün olan en az izle yapılması önemlidir.

3-) Göğüs Dikleştirme

Bazen protez kullanılmadan bazen de gereken durumlarda protez kullanılarak meme dikleştirme sağlanır. Memenin fazla derisinin alınarak meme dokusunun dikişlerle dikleştirilebilmesinin uygun olduğu sıkı derili ve sert meme dokulu bayanlarda protez kullanımı gerekmez. Ancak çatlaklı derisi ve gevşek dokuları olup da oldukça diri göğüs isteyen bayanlarda protez gerekli olmaktadır. Ameliyat genel anestezi ile yapılmakta ve 2-3 saat sürmektedir. Meme dikleştirme ameliyatı sonrasi hastanede bir gün yatış tavsiye edilir. 10-15 gün süre sonunda ağır olmayan işler ve aktiviteler yapılabilir hale gelinir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *